Geschiedenis Aesculaaf

Het 'Aesculaafje'

Van 1977 tot 2003 organiseerde de MFVN iedere donderdag het ‘Aesculaafje’. Een wekelijkse borrel waar studenten en medewerkers samen kwamen en een drankje dronken. Naast de kantine van het Studiecentrum Medische Wetenschappen bevond zich echter ook een ruimte die thans niet benut werd. De nu oud-decaan prof. Vooijs heeft zich lange tijd sterk gemaakt voor de inrichting van deze ruimte als sociale ontmoetingsplaats voor personeel en studenten. Bij zijn afscheid in september 2002 was de ruimte als bruin café ingericht. 

Café O.K.

Naar aanleiding van het bruine café is van meerdere kanten het signaal gekomen om de mogelijkheden van deze ruimte als permanente ontmoetingsplaats te onderzoeken. Er is toen een commissie opgericht, met de werktitel ‘Café O.K.’, om te bekijken wat de mogelijkheden waren om een horecagelegenheid te realiseren op de faculteit. Nadat de Raad van Bestuur het plan van de commissie had goedgekeurd was de weg voor stichting “Aesculaaf” vrijgemaakt. Deze stichting zou de opdracht krijgen om, onder een Raad van Toezicht, een sociale ontmoetingsplaats voor studenten en medewerkers van het RadboudUMC te creëren.

In 2003 is stichting Aesculaaf een feit. Er werd een bestuur gevormd dat Café de Aesculaaf op mocht starten.

Het eerste bestuur

Bestuur 2003-2004

Hoe nu verder?

Het werd een spannend jaar. Hoe moest de Aesculaaf eruit zien? Hoe zou de Aesculaaf gaan draaien? Wat zou er van de plannen terecht komen? De Aesculaaf was een overweldigend succes. De studenten wisten de Aesculaaf meteen te vinden en het plan voor een bruin café leek in de smaak te vallen. Na dit eerste jaar was het tijd om van bestuur te wisselen. Enkele functies zijn samengevoegd zodat het Aesculaaf bestuur voortaan door 6 studenten zal worden geleid. Ruim 20 jaar verder is Café de Aesculaaf een welbekend fenomeen binnen de medische faculteit.